Strategisk IT-partner

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa till med mer avancerade IT-frågor hos våra kunder. Vi kan antingen ikläda oss rollen som IT-chef eller som rådgivande konsult.


Kontakta oss

DGC Internet Border AB

Sveavägen 145, plan 5 (Receptionen)
113 64 Stockholm

Telefon: 08-410 331 00

Om oss

DGC Internet Border är sedan 2002 en av Sveriges ledande IT- driftsleverantörer. Huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Copyright © 2016 DGC Internet Border AB