ITdrift för alla hos Internet Border

IT-drift

Vi erbjuder högkvalitativa driftstjänster där vi tar ett ansvar utöver det vanliga. Vi kallar det "IT-drift på riktigt".

Vi tycker att en IT-driftstjänst skall innefatta allt som verkligen behövs för att servern skall fungera. Där andra IT-driftleverantörers ansvar endast sträcker sig till övervakningslarm så ser vi det som en självklarhet att felsöka och vid förekommande fall även åtgärda felet.

Att drifta servrar tycker vi även innebär att förebygga problem. Vi sköter patchning av systemen och tillsammans med kunden kan vi identifiera övervakningspunkter både inom systemet och olika system emellan. Det gör att vi kan arbeta proaktivt, enklare hitta fel och ge dig som kund goda råd om dina servrar.

Sammanfattningsvis så erbjuder vi alltså en komplett tjänst för IT-drift där allt du som kund kan förvänta sig ingår. Det är det vi kallar "IT-drift på riktigt".

Olika varianter av IT-drift

Vårt erbjudande innefattar en stor mängd varianter av serverdrift, allt ifrån operativsystemsdrift till applikationsdrift där vi garanterar en tillgänglighetsnivå på ert system som helhet. Vilken nivå som är lämplig för just dig väljer du för din ITdrift.

Vi driftar de flesta operativsystem och databaser samt en stor mängd applikationer. Vi har lång erfarenhet av mer komplexa system och kan även hjälpa till att sätta upp kundunika fullt integrerade system.

IT-drift som fungerar

Åtagandet från vår sida innebär att vi helt enkelt ser till att din IT-drift fungerar. Vi säkerställer att systemen är uppdaterade med rätt programvara och uppdateringar, uppsäkrade så att inte någon obehörig kan komma åt era system.

Vinsten för dig är maximering av tillgänglighet och säkerhet för dina system samtidigt som dina kostnader reduceras. Serverdrift och IT-drift när den är som bäst!

Kontakt gällande IT-drift

Kontakta oss gärna via formuläret för att höra vad vi kan göra för din IT-drift.

Du kan även ringa till kontaktperson
CG Sänne: 08-410 331 00

Kontakta oss

DGC Internet Border AB

Sveavägen 145, plan 5 (Receptionen)
113 64 Stockholm

Telefon: 08-410 331 00

Om oss

DGC Internet Border är sedan 2002 en av Sveriges ledande IT- driftsleverantörer. Huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Copyright © 2016 DGC Internet Border AB