Internet Border får förnyat förtroende av förlaget Natur & Kultur

Internet Border har fått förnyat förtroende i förlaget Natur & Kulturs upphandling av IT-drift. Det oberoende förlaget Natur & Kultur ger ut såväl skönlitteratur som fackböcker och läromedel. Affären innebär att Internet Border förlänger det innevarande serverdrifts-avtalet.

Inom förlagsbranschen går utvecklingen i oförminskad takt mot ett allt större inslag av digital utgivning för såväl läsplattor som i form av ljudböcker, vilket ställer stora krav på IT-miljön och tillgängligheten på IT-miljön.

– Vi är mycket glada över att Natur & Kultur gett oss det fortsatta förtroendet att ansvara för deras serverdrift. I och med det nya avtalet utvidgar vi vårt ansvar till att också hantera nätverksdrift, såväl switchar som Wifi. Vi ser  verkligen fram emot att fördjupa vårt samarbete och hjälpa förlaget dels med driften men också att agera bollplank kring deras IT, säger CG Sänne, VD på Internet Border Technologies.

Natur & Kultur är ett i raden av företag med höga krav på tillgänglighet och kvalitet på sitt digitala erbjudande som väljer Internet Border Technologies som leverantör.

– Vi genomförde en upphandling och bjöd in ett antal leverantörer som fick konkurrera på lika villkor och presentera upplägg som de ansåg vara bäst lämpade för oss som kund. Inom ramen för denna upphandling letade vi efter en driftleverantör som kunde ta ansvar för både traditionell drift men även nätverk, övervakning och serverdrift. Efter noggrant övervägande föll vårt val på att förlänga vårt engagemang med Internet Border. Vårt samarbete har präglats av flexibilitet, transpararens och förtroende vilket gjort att vi som kunder haft möjligheten att fokusera på vår kärnverksamhet och lämna över drift- och nätverksrelaterat frågor till vår partner Internet Border och veta att dessa hanteras professionellt och snabbt, säger Pier Lundmark, IT- & Produktionschef på Förlaget Natur och Kultur.

Förlaget Natur och Kultur

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.

Läs hela pressmeddelandet i PDF härPDF

Nyheter

Kontakta oss

DGC Internet Border AB

Sveavägen 145, plan 5 (Receptionen)
113 64 Stockholm

Telefon: 08-410 331 00

Om oss

DGC Internet Border är sedan 2002 en av Sveriges ledande IT- driftsleverantörer. Huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Copyright © 2016 DGC Internet Border AB